A. Veduta, L. Sobol, A. Navalny and Y. Navalnaya

A. Veduta, L. Sobol, A. Navalny and Y. Navalnaya

Y. Shevchuk

Y. Shevchuk

V. Panyushkin and V. Shenderovich

V. Panyushkin and V. Shenderovich

B. Nemtsov and his listeners

B. Nemtsov and his listeners

V. Soloviev and his listeners

V. Soloviev and his listeners

M. Vitorgan

M. Vitorgan

P. Verzilov and A. Troitsky

P. Verzilov and A. Troitsky

S. Parkhomenko

S. Parkhomenko

D. Gudkov and policeman

D. Gudkov and policeman

S. Mochnatkin

S. Mochnatkin

K. Sobchak

K. Sobchak

O. Kashin

O. Kashin